Hoàn lại tiền thuế (Refunds) cho các Gia Đình có Việc Làm:

Mỗi năm, người dân Oklahoma đã để lại hàng triệu đô la trong ngân khố của chính phủ vì họ không xin Tín Dụng Thuế Thu Nhập Liên Bang (Earned Income Tax Credit: EITC) khi khai thuế. Năm nay, bạn không nên bỏ qua những khoản tiền có thể thay đổi cuộc sống của bạn.

Courtney - OKC Tax Help

“Tôi rất vui và hạnh phúc vì tôi đã tham gia vào chương trình [EITC], vì thỉnh thoảng chúng ta ai cũng cần một chút trợ giúp. Và tôi nghĩ chương trình này là một trong những chương trình có thể giúp cộng đồng những gì họ cần.”

Detra

Tín Dụng Thuế Thu nhập Thu nhập là gì?

Tín Dụng Thuế Thu nhập Kiếm được (EITC) là một khoản tín dụng thuế liên bang dành cho các gia đình như gia đình của bạn, những người thường có lợi tức từ 56,000 đô la trở xuống một năm. Số tiền hoàn lại cho bạn tăng lên tùy thuộc vào số con của bạn, và số tiền được hoàn lại thường trong khoảng từ $2,000 – $6,000. Khoản tín dụng trung bình mà người dân Oklahoma đã nhận được trong năm 2019 là 2,577 đô la.

Máy Tính (Calculator) Tín Dụng Thuế EITC

Ước Tính Tín Dụng Tối Đa

Ước tính số tiền tín dụng EITC của riêng bạn bằng cách sử dụng máy tính nêu trên.
Xin lưu ý, những con số này là số trung bình và có thể thay đổi dựa trên tờ khai thuế của bạn.
Máy tính này giả định tất cả thu nhập là từ tiền lương kiếm được của bạn chứ không bao gồm tiền đầu tư hoặc các khoản thu nhập khác.
Nguồn: Sở Thuế vụ

Tôi phải bắt đầu từ đâu?

Bạn có các thắc mắc về việc khai thuế là chuyện bình thường. Chúng tôi có một danh sách các chuyên gia khai thuế đã được chứng nhận và sẵn sàng giúp bạn khai thuế để bạn có thể nhận được từng xu mà bạn được hưởng.

Có nhiều cách để nộp thuế miễn phí

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác nhau mà bạn có thể sử dụng để nộp thuế miễn phí. Cho dù bạn cần trợ giúp để hiểu và nộp thuế hay bạn chỉ cần truy cập Wi-Fi hoặc máy tính, chúng tôi có thể giúp bạn tìm một địa điểm gần bạn.

Valet VITA (Quét và Đi)

Các trang VITA hợp lệ được thiết lập để cho phép bạn quét nhanh các tài liệu của mình, trả lời một số câu hỏi và gửi thông tin đến chuyên gia thuế VITA tình nguyện. Họ sẽ chuẩn bị thuế cho bạn và yêu cầu bạn chấp thuận trước khi nộp thuế. Nếu họ có bất kỳ câu hỏi nào hoặc bạn còn thiếu tài liệu, họ sẽ liên hệ bằng cách sử dụng thông tin liên hệ mà bạn cung cấp để hoàn thành các khoản thuế của bạn.

VITA Trực tiếp (Theo lịch hẹn)

Các trang web VITA Trực tiếp thường sẽ yêu cầu một cuộc hẹn gặp chuyên gia thuế VITA tình nguyện. Họ sẽ làm việc với bạn để hoàn thành các khoản thuế của bạn và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có trong quá trình nộp đơn. Vào thời điểm bạn rời đi, thuế của bạn đã sẵn sàng để nộp.

Tự chuẩn bị (Ngân hàng máy tính)

Tự Chuẩn bị các địa điểm bao gồm ngân hàng máy tính hoặc quyền truy cập Wi-Fi để nộp thuế cho bạn trên thiết bị của riêng bạn. Hầu hết các ngân hàng máy tính sẽ yêu cầu bạn đặt lịch hẹn để truy cập vào một máy tính, nơi bạn có thể truy cập getyourrefund.org để nộp thuế.

Thông báo COVID-19: Để đảm bảo an toàn cho các tình nguyện viên và nhân viên, một số địa điểm VITA và địa điểm tự chuẩn bị có thể yêu cầu bạn đặt lịch hẹn. Hãy nhớ gọi điện đến địa điểm bạn định nộp thuế trước khi đến để hiểu các giao thức an toàn COVID-19 của họ.

Tìm các địa điểm khai thuế miễn phí hoặc địa điểm giúp bạn tự khai thuế miễn phí

Các địa điểm Hỗ Trợ Việc Khai Thuế Thu Nhập với tính cách Tình nguyện (VITA) hiện đang hoạt động trên khắp Thành phố Oklahoma City. Các văn phòng này giúp bạn khai thuế với chất lượng cao, cung cấp các nguồn tài chính bền vững và sự kết nối với các dịch vụ cộng đồng khác, đa phần với chi phí thấp hoặc miễn phí. Dù bạn đang tìm cách tự khai thuế lấy hay chỉ cần truy cập Mạng Internet để xem các công cụ trực tuyến của chúng tôi, bạn sẽ thấy có nhiều địa điểm thuận tiện trên khắp Thành Phố Oklahoma City, nơi bạn có thể tới đó để sử dụng máy tính (computer) có kết nối qua Mạng Internet toàn cầu miễn phí.

Title Address Description
Moore Public Library
225 S Howard Ave, Moore, OK 73160, USA

225 South Howard
Moore, OK 73160
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ tư 6:00p – 8:30p
Thứ bảy 10:00a – 2:00p

Ngôn Ngữ được dùng: English

Norman Public Library
225 N Webster Ave, Norman, OK 73069, USA

OU College Of Law
225 N. Webster
Norman, OK 73069
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai 5:00p – 8:00p
Thứ tư
6:00p – 8:00p
Thứ năm 6:00p – 8:00p

Ngôn Ngữ được dùng: English

Edmond Library
10 S Blvd, Edmond, OK 73034, USA

10 S Blvd
Edmond, OK 73034
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai-Thứ năm 9:00a – 7:00p
Thứ sáu 9:00a – 6:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p
Chủ nhật 1:00p – 6:00p

Northwest OKC Library
5600 NW 122nd St, Oklahoma City, OK 73142, USA

5600 NW 122nd St
Oklahoma City, OK 73142
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai-Thứ năm 9:00a – 9:00p
Thứ sáu 9:00a – 6:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p
Chủ nhật 1:00p – 6:00p

Warr Acres Library
5901 NW 63rd St, Warr Acres, OK 73132, USA

5901 NW 63rd St
Warr Acres, OK 73132
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai-Thứ năm 9:00a – 9:00p
Thứ sáu 9:00a – 6:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p
Chủ nhật 1:00p – 6:00p

The Village Library
10307 N Pennsylvania Ave, The Village, OK 73120, USA

10307 N Pennsylvania Ave
Oklahoma City, OK 73120
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai-Thứ năm 9:00a – 9:00p
Thứ sáu 9:00a – 6:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p
Chủ nhật 1:00p – 6:00p

Southern Oaks Library
6900 S Walker Ave, Oklahoma City, OK 73139, USA

6900 S Walker Ave
Oklahoma City, OK 73139
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai-Thứ năm 9:00a – 9:00p
Thứ sáu 9:00a – 6:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p
Chủ nhật 1:00p – 6:00p

Jones Library
9295 Willa Way, Jones, OK 73049, USA

9295 Willa Way
Jones, OK 73049
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai 9:00a – 8:00p
Thứ ba 9:00a – 6:00p
Thứ tư 9:00a – 5:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p

Belle Isle Library
5501 N Villa Ave, Oklahoma City, OK 73112, USA

5501 N Villa Ave
Oklahoma City, OK 73112
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai-Thứ năm 9:00a – 9:00p
Thứ sáu 9:00a – 6:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p
Chủ nhật 1:00p – 6:00p

Wright Library
2101 Exchange Ave, Oklahoma City, OK 73108, USA

2101 Exchange Ave
Oklahoma City, OK 73108
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ ba-Thứ năm 9:30a – 5:30p
Thứ sáu 9:00a – 5:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p

Ralph Ellison Library
2000 NE 23rd St, Oklahoma City, OK 73111, USA

2000 NE 23rd St
Oklahoma City, OK 73111
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai-Thứ năm 9:00a – 9:00p
Thứ sáu 9:00a – 6:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p
Chủ nhật 1:00p – 6:00p

Nicoma Park Library
2240 Overholser Dr, Nicoma Park, OK 73066, USA

2240 Overholser Dr
Nicoma Park, OK 73066
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ ba-Thứ năm 9:30a – 5:30p
Thứ sáu 9:00a – 5:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p

Luther Library
310 NE 3rd St, Luther, OK 73054, USA

310 NE 3rd St
Luther, OK 73054
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai 9:00a – 6:00p
Thứ ba 9:00a – 8:00p
Thứ tư 9:00a – 6:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p

Del City Library
4509 SE 15th St, Del City, OK 73115, USA

4509 SE 15th St
Del City, OK 73115
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai-Thứ năm 9:00a – 9:00p
Thứ sáu 9:00a – 6:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p
Chủ nhật 1:00p – 6:00p

Harrah Library
1930 Church Ave, Harrah, OK 73045, USA

1930 Church Ave
Harrah, OK 73045
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai 9:00a – 6:00p
Thứ ba 9:00a – 8:00p
Thứ tư 9:00a – 6:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p

Downtown Library
300 Park Ave, Oklahoma City, OK 73102, USA

300 Park Ave
Oklahoma City, OK 73102
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai-Thứ năm 9:00a – 9:00p
Thứ sáu 9:00a – 6:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p
Chủ nhật 1:00p – 6:00p

Choctaw Library
2525 Muzzy St, Choctaw, OK 73020, USA

2525 Muzzy St
Choctaw, OK 73020
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai-Thứ năm 9:00a – 9:00p
Thứ sáu 9:00a – 6:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p
Chủ nhật 1:00p – 6:00p

Bethany Library
6700 NW 35th St, Bethany, OK 73008, USA

6700 NW 35th St
Bethany, OK 73008
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai-Thứ năm 9:00a – 9:00p
Thứ sáu 9:00a – 6:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p
Chủ nhật 1:00p – 6:00p

Almonte Library
2914 SW 59th St, Oklahoma City, OK 73119, USA

2914 SW 59th St
Oklahoma City, OK 73119
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai-Thứ năm 9:00a – 9:00p
Thứ sáu 9:00a – 6:00p
Thứ bảy 9:00a – 5:00p
Chủ nhật 1:00p – 6:00p

Mustang Library
1201 N Mustang Rd, Mustang, OK 73064, USA

1201 N Mustang Rd
Mustang, OK 73064
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai-Thứ năm 9:00a – 8:00p
Thứ sáu 9:00a – 5:30p
Thứ bảy 10:00a – 5:30p

Mabel C Fry Library
1200 Lakeshore Dr, Yukon, OK 73099, USA

1200 Lakeshore Dr
Yukon, OK 73099
Địa điểm tự chuẩn bị

Thứ hai-Thứ năm 9:00a – 9:00p
Thứ sáu 9:00a – 5:00p
Thứ bảy 10:00a – 5:00p

University Of Central Oklahoma
100 N University Dr, Edmond, OK 73034, USA100 N University Dr
Rm Bus 107
Edmond, OK 73034
VITA Trực tiếp

Thứ ba 2:00p – 4:30p
Thứ năm 2:00p – 4:30p
Thứ bảy 8:00a – 1:30p
Ngôn Ngữ được dùng: English

John Marshall High School
12201 Portland Ave, Oklahoma City, OK 73120, USA12201 N Portland Ave
Oklahoma City, OK 73120
VITA Trực tiếp

Thứ hai 4:30p – 6:30p
Thứ ba 4:30p – 6:30p
Thứ tư 4:30p – 6:30p
Ngôn Ngữ được dùng: English

TEEM - UCO
1501 N Classen Blvd, Oklahoma City, OK 73106, USA1501 North Classen Boulevard
Oklahoma City, OK 73106
VITA Trực tiếp

Chỉ bằng cuộc hẹn
405-601-5873
Ngôn Ngữ được dùng: English

True Sky Credit Union - Northwest
8230 Northwest Expy, Oklahoma City, OK 73162, USA8230 NW Expressway
Oklahoma City, OK 73162
VITA Trực tiếp

Ngôn Ngữ được dùng: English

Midwest City Neighborhoods in Action
100 N Midwest Blvd, Midwest City, OK 73110, USAMidwest City Community Center
100 N Midwest Blvd
Midwest City, OK 73110
VITA Trực tiếp

Thứ ba 1:00p – 7:00p
Thứ năm 1:00p – 7:00p
Ngôn Ngữ được dùng: English

Community Action Agency of OKC
319 SW 25th St, Oklahoma City, OK 73109, USA319 Southwest 25th Street
Oklahoma City, OK 73109
VITA Trực tiếp

Chỉ bằng cuộc hẹn
405-232-0199
Ngôn Ngữ được dùng: English, Spanish

True Sky Credit Union - Western
10201 S Western Ave, Oklahoma City, OK 73139, USA10201 S Western Ave
Oklahoma City, OK 73139
VITA Trực tiếp

Thứ tư 9:00a – 4:00p
Thứ bảy 9:00a – 11:30a
Ngôn Ngữ được dùng: English

Community Action Agency of OKC
203 N Bickford Ave, El Reno, OK 73036, USA203 N Bickford
El Reno, OK 73036
VITA Trực tiếp

Chỉ bằng cuộc hẹn
405-262-7042
Ngôn Ngữ được dùng: English

United Way of Norman/CSBI
1155 E Main St, Norman, OK 73071, USA1155 E Main Street
Norman, OK 73071
VITA Trực tiếp

Thứ sáu 8:30a – 4:30p
Thứ bảy 8:30a – 4:30p
Ngôn Ngữ được dùng: English

Những Nguồn Hướng Dẫn về Khai Thuế Miễn Phí trên Mạng

Nếu tổng thu nhập đã được điều chỉnh (adjusted gross income) trong năm 2020 của bạn là 72,000 đô la trở xuống, bạn có thể tìm được một hoặc nhiều cách khai thuế miễn phí tại apps.irs.gov/app/freeFile.

Getyourrefund.org

Mạng (website) Lấy Tiền Hoàn Lại dùng Code for America (Get Your Refund by Code for America) cung cấp dịch vụ miễn phí này qua sự hợp tác với các văn phòng Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập do Tình Nguyện Viên (VITA) phụ trách được IRS chứng nhận để giúp việc khai thuế cho các gia đình có thu nhập 66, 000 đô la trở xuống một năm.

Turbo Tax Free File giúp cho mọi người có thu nhập từ $ 72,000 trở xuống — nếu bạn đủ điều kiện để hưởng Tín dụng Thuế Thu Nhập (EITC) hoặc đang phục vụ trong quân đội — hoặc những người có thu nhập $ 39,000 trở xuống.

Các Câu Chuyện về Tin Tức

OKC Tax Help khuyến khích cư dân yêu cầu những khoản tiền khó kiếm được trong mùa thuế này

Tổ chức trợ giúp thuế OKC đã khởi động một chiến dịch cho sáng kiến ​​nâng cao nhận thức đa ngôn ngữ nhằm trang bị cho Oklahomans các nguồn tài nguyên và giáo dục thuế có thể truy cập để giúp họ hiểu cách hoạt động của tín dụng, cách yêu cầu và nơi tiếp cận các dịch vụ chuẩn bị miễn phí. Đọc thêm

Quan điểm: Truyền bá về Tín dụng thuế thu nhập kiếm được

Điều cần thiết là mọi gia đình đủ điều kiện phải biết về Tín dụng Thuế Thu nhập Thu nhập của liên bang dành cho các hộ gia đình có thu nhập từ 56.000 đô la trở xuống một năm. Hiện tại, hàng nghìn người Oklahomans không yêu cầu EITC, mặc dù họ đủ điều kiện. Đọc thêm

Những điều bạn cần biết khi nộp thuế trong năm nay khi thất nghiệp

Tiến sĩ Mary Sheets cho biết: “Trong gói đó đã bao gồm một điều khoản dành cho người nộp thuế thay thế thu nhập kiếm được năm 2019 của họ cho mục đích nhận tín dụng thu nhập kiếm được và cái gọi là tín dụng thuế con bổ sung”. Đọc thêm

Lấy lại tiền hoàn lại của bạn

Khoản hoàn trả này đến từ Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được, hoặc EITC – một khoản tín dụng thuế liên bang dành cho các hộ gia đình có thu nhập từ 56.000 đô la trở xuống hàng năm. Vào năm 2019, Oklahomans, những người nộp thuế đã thu được trung bình 2,577 đô la mỗi ngôi nhà, theo Sở Thuế vụ. Đọc thêm

Trợ giúp thuế OKC khởi động chiến dịch quảng bá các yêu cầu của EITC

OKC Tax Help, một chương trình do Arnall Family Foundation thành lập vào năm 2019, đã khởi động chiến dịch hỗ trợ thuế thứ hai trên toàn thành phố vào thứ Sáu với mục tiêu tăng những người yêu cầu nhận Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được. Đọc thêm

Các Câu chuyện về cơ hội

Nếu Bạn vẫn còn có câu hỏi?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cho bạn. Xin bạn cho biết các thông tin cá nhân sau đây: