Các Câu Hỏi Thường Được Nêu Ra

Các Câu Hỏi Tổng Quát

Cơ Quan Giúp Đỡ Về Thuế Tại OKC (OKC Tax Help) Là Ai?
OKC Tax Help là một mạng lưới giúp tìm kiếm các nguồn khai thuế miễn phí để bạn có thể nhận được khoản hoàn trả mà bạn được hưởng. Chúng tôi làm việc và cư ngụ trong vùng lân cận và gần với cộng đồng của bạn. Chúng tôi yêu thành phố này và những người làm cho nó trở nên đặc biệt. Chúng tôi cam kết giúp nhiều người dân hơn nữa khi họ xin/yêu cầu Tín Dụng Thuế Thu Nhập (EITC), vì chính bạn và những người đó đã kiếm được tín dụng này và có quyền hưởng.
Tôi có thể nộp thuế ở đâu?

Với các địa điểm của VITA nằm tại nhiều nơi trên thành phố Oklahoma City, bạn có rất nhiều lựa chọn! Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bản đồ của chúng tôi để tìm đến vị trí tốt nhất cho bạn.

Nguồn Khai Thuế Trực Tuyến Miễn Phí
GetYourRefund.org
freefile.intuit.com
apps.irs.gov/app/freeFile

Các Địa Điểm và Chương Trình Hỗ Trợ Khai Thuế Thu Nhập Tình nguyện (VITA) là gì?
Chương trình VITA trợ giúp miễn phí về việc lập hồ sơ thuế cho những người cần khai thuế, VITA làm việc từ tháng Giêng đến tháng Tư mỗi năm. Các tình nguyện viên khai thuế của VITA được IRS chứng nhận, họ cung cấp dịch vụ khai thuế thu nhập cơ bản miễn phí bằng cách khai và nộp hồ sơ thuế trực tuyến cho các cá nhân trong các cộng đồng địa phương hội đủ tiêu chuẩn được hưởng dịch vụ này.
Tôi cần mang theo những giấy tờ gì khi đến địa điểm VITA để xin trợ giúp?
 1. Giấy tờ tùy thân (bao gồm giấy tờ tùy thân có ảnh và thẻ An Sinh Xã Hội hoặc thư ITIN và ngày sinh) cho bạn và vợ / chồng / người phụ thuộc của bạn (nếu có).
 2. Báo cáo Lợi Tức hoặc mẫu thu nhập (W-2s, 1099s)
 3. Bản sao khai thuế liên bang và tiểu bang năm 2019, nếu có.
 4. Bằng chứng (hoá đơn, receipts, giấy tính tiền…) về các Chi phí
 5. Bằng chứng về tài khoản ngân hàng với số định tuyến (Routing number) và số tài khoản (Account number) để gửi tiền trực tiếp (direct deposit). Một chi phiếu trống được gạch bỏ (deleted blank check) có thể thay thế cho các thông tin này. Bạn cũng có thể sử dụng thẻ chi tiêu đã được trả trước (debit card) vào dịch vụ này.
 6. Nếu nộp đơn với vợ / chồng, cả hai người phải có mặt để ký vào các mẫu đơn cần thiết.

Khi yêu cầu EITC, bạn không thể sử dụng ITIN của mình. Bạn, vợ / chồng của bạn (nếu nộp hồ sơ chung) và mỗi đứa trẻ đủ tiêu chuẩn được liệt kê trong Lịch trình EIC phải có số An sinh Xã hội (SSN) được cấp vào hoặc trước ngày đến hạn nộp hồ sơ. Nếu không có SSN, bạn có thể không còn đủ điều kiện cho EITC.

Bạn vẫn có thể sử dụng ITIN để nộp thuế tại bất kỳ trang VITA nào miễn phí.

EITC là gì?

EITC (Earned Income Tax Credit) hay Tín Dụng Thuế Thu nhập Kiếm được, là một lợi ích cho những người đang làm việc, như bạn. Một khoản tín dụng thuế đồng nghĩa như tiền trong túi của bạn vào đầu năm mới. Nó làm giảm số thuế bạn phải đóng và nó có thể khiến Sở Thuế (IRS) phải hoàn lại tiền (refund) cho bạn.

Ai có thể xin EITC?
 1. Bạn, vợ / chồng của bạn (nếu bạn khai thuế chung với vợ hay chồng) và những người khác được liệt kê trong Mẫu EITC (Schedule EITC)
  1. Bạn phải có số An sinh xã hội mà bạn đã dùng số này để khai với sở/hãng khi vào làm việc và số này được cấp trước ngày hết hạn nộp thuế, kể luôn thời gian gia hạn.
 2. Tình trạng nộp thuế của bạn không thuộc về tình trạng đã kết hôn (married) mà nộp riêng (chồng và vợ khai thuế riêng rẽ)
 3. Bạn không phải là con của một người khác, mà người này đã khai bạn trong hồ sơ thuế của người đó
 4. Bạn phải đáp ứng tiêu chỉ được đề ra về thu nhập kiếm được, AGI và thu nhập do đầu tư
  1. Giới hạn thu nhập thay đổi hàng năm, xin Tiêu Chỉ Thu Nhập EITC để biết số tiền giới hạn áp dụng trong năm khai thuế
 5. Và, bạn phải đáp ứng được một trong những điều kiện sau:
  1. Có con hội đủ tiêu chuẩn
  2. Nếu bạn không có con đủ tiêu chuẩn, bạn phải:
   1. Tuổi từ 25 trở lên, nhưng dưới 65 tuổi vào cuối năm khai thuế
   2. Đã sống ở Hoa Kỳ hơn nửa năm và không phải là người phụ thuộc (dependent) của người khác
Thu nhập kiếm được là gì?

Thu nhập kiếm được bao gồm tất cả thu nhập chịu thuế và tiền lương bạn nhận được khi làm việc cho người khác.

Khi nào tôi sẽ nhận được tiền hoàn lại?
Nếu bạn đã yêu cầu Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được (EITC) hoặc Tín dụng Thuế Trẻ em Bổ sung (ACTC), thì việc hoàn trả của bạn có thể bị trì hoãn. Bạn có thể nhận được tiền hoàn lại ngay sau tuần đầu tiên của tháng 3 nếu:

 • Bạn nộp hồ sơ trực tuyến
 • Bạn chọn nhận tiền hoàn lại bằng tiền gửi trực tiếp
 • Không có vấn đề nào được tìm thấy với sự trở lại của bạn

Hầu hết những người nộp hồ sơ sẽ nhận được một khoản tiền gửi trực tiếp thường có thể nhận được tiền hoàn lại sau khoảng 21 ngày. Nếu bạn chọn nhận tiền hoàn lại bằng séc, có thể mất đến 1-2 tháng để nhận được séc qua đường bưu điện.

Câu Hỏi Về Khoản Tiền Chính Phủ Cấp Nhằm Kích Thích Kinh Tế

Khoản Tiền Chính Phủ Cấp nhằm Kích Thích Kinh tế (Economic Impact Payment: EIP) được xem là thu nhập phải chịu thuế hay không?
Khoản Tiền Chính Phủ Cấp nhằm Kích Thích Kinh tế không được xem là thu nhập phải chịu thuế và bạn sẽ không phải đóng thuế trên khoản tiền này. Nó sẽ không làm giảm tiền hoàn (refund) lại của Sở thuế gửi cho bạn hoặc tăng số tiền bạn nợ Sở Thuế khi bạn khai thuế cho năm thuế 2020. Khoản tiền này sẽ không ảnh hưởng đến thu nhập của bạn khi chính phủ xem xét các điều kiện cần thiết cho các chương trình trợ cấp hoặc phúc lợi dựa vào thu nhập của chính phủ liên bang.
Tôi có thể xin Tín Dụng Thuế Thu Nhập EITC cho năm 2019 vào năm thuế 2020 hay không?
Tín Dụng Thuế Thu Nhập EITC & Tín Dụng Thuế Cho Trẻ Em (Child Tax Credit: CTC) thay đổi cho năm thuế 2020. Thỏa thuận xét lại (Look Back Agreement) cho phép các gia đình nhận được EITC và CTC căn cứ vào thu nhập năm 2019 của họ nếu cách này có lợi hơn cho người khai thuế. Cách này sẽ cung cấp tín dụng cao hơn cho các gia đình không được làm nhiều ngày /giờ như mong muốn, do đó đã làm giảm thu nhập trong năm 2020.
Chi phiếu nhằm kích thích kinh tế của chính phủ (EIP) có ảnh hưởng đến các lợi ích mà chính phủ cấp cho bạn hay không?
Không, chi phiếu EIP của chính phủ được xem như một khoản tín dụng thuế. Có nghĩa là khoản thanh toán này sẽ không ảnh hưởng đến các lợi ích mà bạn nhận được bây giờ hoặc trong tương lai.
Điều gì xảy ra nếu tôi chưa khai và nộp thuế liên bang?
Nếu bạn không bắt buộc phải khai thuế (vì thu nhập thấp…), nhưng nếu bạn có bất kỳ khoản thu nhập nào, chúng tôi khuyên bạn nên khai và nộp thuế qua GetYourRefund vì bạn có thể đủ điều kiện để được hưởng tín dụng thuế bổ sung! Nếu bạn bắt buộc phải nộp thuế, nhưng bạn không nộp thuế vào năm 2018 hoặc 2019, bạn vẫn có thể khai và nộp thuế qua GetYourRefund.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi di chuyển chỗ ở đi nơi khác sau khi nộp thuế?
Nếu bạn muốn nhận chi phiếu kích thích kinh tế EIP của mình qua đường bưu điện, bạn phải cập nhật địa chỉ của bạn trên trang mạng Thay Đổi Địa Chỉ của IRS (IRS address change website). Việc này có thể gây ra sự chậm trễ – có thể mất đến 5 tháng để nhận được chi phiếu của bạn qua đường bưu điện.
Các Khoản Thanh Toán Kich Thích Kinh Tế (EIP) có vẫn còn hay không?
Nếu bạn không xin hoặc không nhận được Khoản Kích Thích Kinh tế EIP của mình vào năm 2020, bạn vẫn đủ điều kiện để nhận khoản tiền này. Khoản thanh toán kích thích kinh tế vẫn còn trong năm thuế 2020 hoặc 2021. Thay vì trực tiếp nhận được khoản thanh toán EIP này qua bưu điện hay qua trực tuyến, bạn sẽ có cơ hội nhận được khoản tín dụng đó khi bạn khai thuế. EIP sẽ không làm giảm số tiền hoàn lại thuế (refund) của bạn hoặc tăng số tiền mà bạn thiếu thuế khi khai thuế.
Điều gì xảy ra nếu tôi không có tài khoản ngân hàng?
Nếu bạn không có tài khoản ngân hàng, có thể mất đến 5 tháng để nhận được chi phiếu EIP qua đường bưu điện. Để nhận được khoản thanh toán EIP một cách nhanh chóng và trực tiếp, bạn hãy đăng ký tài khoản ngân hàng trực tuyến và đưa các thông tin về tài khoản của bạn vào trang mạng Nhận Thanh Toán Của Tôi (Get My Payment website) của IRS. Nếu bạn không muốn đăng ký tài khoản ngân hàng, bạn có thể dùng thẻ ghi nợ trả trước (Debit Card). Nhiều đối tác VITA của chúng tôi cũng có thể đăng ký thẻ Debit Card cho bạn khi bạn nộp hồ sơ thuế qua GetYourRefund.
Làm cách nào để nhận được Chi Phiếu Kích Thích Kinh tế của tôi (EIP)?
Nếu bạn đã nộp thuế năm 2019, khoản thanh toán kích thích kinh tế của bạn (hay stimulus payment) sẽ được gửi đến bạn theo phương thức mà bạn chọn để nhận tiền hoàn lại (refund) năm 2019 (như: gửi đến địa chỉ thư tín của bạn hoặc gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng mà bạn đã cung cấp khi khai và nộp thuế năm 2019). Nếu bạn chưa nộp thuế năm 2019, IRS sẽ sử dụng thông tin về các khoản thuế năm 2018 của bạn.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ lỡ thời hạn cung cấp thông tin bổ sung hoặc nhận được EIP nhỏ hơn dự kiến?
Trong hầu hết các trường hợp, chi phiếu EIP bổ sung sẽ được cung cấp cho bạn vào năm 2021.
Nếu tôi thiếu nợ thuế, hoặc có thỏa thuận thanh toán với IRS, hoặc thiếu nợ các khoản nợ liên bang hoặc tiểu bang khác, tôi có còn nhận được EIP không?
Có, nhưng với một ngoại lệ. Khoản Thanh toán sẽ bị khấu trừ đi số tiền cấp dưỡng nuôi con đã trễ hạn. Văn phòng Dịch vụ Tài chính (Bureau of Fiscal Service) sẽ gửi thông báo cho bạn nếu sự việc này xảy ra.
Bạn có thêm câu hỏi về Thanh Toán Kích Thích Kinh Tế EIP?
Xin bạn truy cập https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center để biết thêm thông tin về EIP.

Bạn vẫn còn có câu hỏi?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cho bạn.